Siyap Maden

SİYAP Madencilik Yapı Kimyasalları Ticaret Sanayi Limited Şirketi, Ünvanı ile Bozsar Şirketine ait bir kuruluştur. Şirketimiz Açık Ocak Maden İşletmeciliği, Silis Kumu ve Agrega Mıcır Üretim Faaliyetleri göstermektedir. Sektöründe bir çok firmanın ürün ihtiyacınız tedarik eden şirketimiz çeşitli maden çeşitleri ile büyümeye devam etmektedir.

Ürünlerimiz

Silis Kumu

Silis kumu, Silisce zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan 2 mm’den küçük %80 kuvars (SiO2) ihtiva eden tanecikleridir. Sİlis kumları beyaz renklidir; demir oksit içeriyorsa, renkleri pembeden kızıla veya kahverengine kadar değişir. Silis kumu (SiO2)  az miktarda kil, feldspat, demir oksitler, karbonatlar ihtiva edebilir. Doğada saf olarak bulundukları gibi istenmeyen safsızlıklar ile karışmış olarak da bulunabilir. Silis kumları kullanma amaçlarına göre gerek fiziksel, gerekse kimyasal açıdan istenen özelliklere getirilebilmeleri için cevher hazırlama işlemlerine tabi tutulabilirler.

Bypass

0-25mm tane boyutludur. Genellikle zemin ve alt temel dolgusu olarak kullanılır. Herhangi bir malzemenin işe yaramayan atık kısımlarına verilen isim olarak kullanılabildiği gibi burada esas olarak yapı malzemelerinden biri olan küçük taş kırıntıları esas alınmıştır.

1 nolu mıcır

5-15mm tane boyutları arasındadır. İnşaat ve hazır beton sektörlerinin kullanımına göre üretilir. Pürüzlü ve poroz özellikleri ile reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirir. Bu özelliğinden dolayı İnşaat ve hazır beton sektöründe yaygın olarak kullanılır.

2 nolu mıcır

10-25mm tane boyutları arasındadır. İnşaat ve hazır beton sektörlerinin kullanımına göre üretilir. Pürüzlü ve poroz özellikleri ile reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirir. Bu özelliğinden dolayı İnşaat ve hazır beton sektöründe yaygın olarak kullanılır.

3 nolu mıcır

22-35mm tane boyutları arasındadır. İnşaat, hazır beton ve yol yapım sektörlerinin kullanımına göre üretilir. Pürüzlü ve poroz özellikleri ile reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirir. Bu özelliğinden dolayı İnşaat, hazır beton ve yol yapım işlerinde yaygın olarak kullanılır.

4 nolu mıcır

25-38mm tane boyutları arasındadır. İnşaat, hazır beton, yol yapımı ve dolgu sektörlerinin kullanımına göre üretilir. Pürüzlü ve poroz özellikleri ile reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirir. Bu özelliğinden dolayı İnşaat, hazır beton, yol yapım ve dolgu işlerinde yaygın olarak kullanılır.

Balans

İşlenmemiş doğal agrega sınıfındaki malzemedir.  Büyük taş parçalarının kırılarak küçük parçalar haline getirilir. 20mm-50mm tane boyutludur. Özellikle yol yapım çalışmalarında kullanılan temel yapı malzemelerinden biri olup sert zemin ve dolgu malzemesi olarak bazı durumlarda ise inşaatı yapılan yapının temelinde de kullanılabilir.

0-38mm

Stabilize malzeme olup, Karışık Agrega(Agrega; Kırma taş, mıcır) sınıfına girer. %45 oranında 0-8 mm, %30 oranında 8-16mm, %15 oranında 16-22 mm, %10 oranında 22-38 mm karışık malzeme özelliğine sahip alt taban malzemesidir.

Taş tozu

0-5mm tane boyutları arasındadır. İnşaat ve hazır beton sektörlerinin kullanımına göre üretilir. Pürüzlü ve poroz özellikleri ile reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirir. Bu özelliğinden dolayı İnşaat ve hazır beton sektöründe yaygın kullanılır.

0.3 mm kum

Yıkama-eleme tesisinden geçirilen, 0-3mm tane boyutlarında arasında ki kum malzemedir. İnşaat yapı ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.

0.5 mm kum

Yıkama-eleme tesisinden geçirilen, 3-5mm tane boyutlarında arasında ki kum malzemedir. İnşaat yapı ve altyapı dolgu malzemesi olarak kullanılır.

0.7 mm kum

Yıkama-eleme tesisinden geçirilen, 5-7mm tane boyutlarında arasında ki kum malzemedir. İnşaat yapı, altyapı dolgu, yol  malzemesi olarak kullanılır.

Duvar taşı

İşlenmemiş Doğal Agrega Sınıfındandır. Tuvenan kalkerin 0-0,4 Ton, 0,4-2 Ton arası çeşitli boylardaki tuvenan kalkerin oluşturulmasından elde edilir. Genellikle taş duvar yapımı ve liman dolgularında kullanılır.

Su taşı

İri tane boyutlu olup; İnşaat, hazır beton, yol yapımı ve dolgu sektörlerinin kullanımına göre üretilir. Pürüzlü, poroz yüzeylerinden dolayı aşındırma özellikleri olup ve reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirir. Bu özelliğinden dolayı İnşaat, hazır beton, yol yapım ve dolgu işlerinde yaygın olarak kullanılır.